spravy.sk spravy.sk

Druholigisti sú pripravení dohrať jesennú časť: Chceme vykonávať svoju prácu
zdroj: jäzva

Druholigisti sú pripravení dohrať jesennú časť: Chceme vykonávať svoju prácu

Druhá futbalová liga výnimku nedostala, a tak je už takmer mesiac pozastavená. Tímy môžu trénovať len v skupinách s maximálnym počtom 6 ľudí. Napriek tomu sa nevzdávajú a stále živia nádej na dohratie jesennej časti. Asociácia klubov 2. futbalovej ligy vydala oficiálne stanovisko, v ktorom kompetentné orgány žiada o schválenie reštartu súťaže. Vyhlásenie vám prinášame v plnom znení a bez redakčných úprav.

Vyhlásenie AK2FL v súvislosti s požadovaným reštartom súťaže:

V nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. LP/8326/2020 zo dňa
14.10.2020, chce Asociácia klubov II. futbalovej ligy opäť poukázať smerom ku kompetentným
orgánom na fakt, že napriek štatútu profesionálnej športovej súťaže, je aj naďalej ku dňu 5.11.2020,
podľa nášho názoru diskriminačne, II. futbalová liga pozastavená.

Napriek iniciatívam AK2FL, Slovenského futbalového zväzu či subjektov združujúcich profesionálnych
športovcov, napriek vyhláseniam Štátneho tajomníka MŠVVŠ SR či športových elít, ktoré
upozorňovali kompetentných na situácie (nielen) v druhej futbalovej lige, a napriek prísľubom
riešenia, nenastal v našej veci žiadny posun. Nezaznamenali sme ani, že by táto záležitosť bola v
uplynulých troch týždňoch aspoň predmetom diskusie na kompetentných miestach, nech už by bol
jej výsledok akýkoľvek.

Aj preto si dovoľujeme opäť upriamiť pozornosť smerom k nášmu problému, ktorým je fakt, že
profesionálne športové kluby II. futbalovej ligy nemôžu z rozhodnutia ÚVZ SR vykonávať účel svojej
obchodnej činnosti a takisto ich zamestnancom, profesionálnym športovcom, je obmedzený výkon
ich pracovnej činnosti, napriek splneniu rovnakých podmienok, ktoré iným subjektom
(profesionálnym klubom najvyšších súťaží 5 športov) ich výkon činnosti umožňujú.

Po úspešnom absolvovaní celoplošného testovania na celom Slovensku, môžeme konštatovať, že
výsledky nepreukázali komunitné šírenie sa vírusu v rámci futbalových klubov II. futbalovej ligy.
Naopak, výsledky testov nám ukazujú, že kluby sú pripravené pokračovať v súťaži v plnom zložení. A
zatiaľ, čo negatívny výsledok testov znamená pre takmer celé obyvateľstvo možnosť pracovať, nám
to umožnené nie je.

Žiadame preto kompetentné orgány (krízový štáb, pandemickú komisiu, ÚVZ SR), aby vzala do úvahy
závery, prijaté na úrovni AK2FL a SFZ. V rámci nich vyhlasujeme, že sme pripravení dohrať jesennú
časť II. futbalovej ligy (3 hracie dni a dohrávky), s obnoveným začiatkom do 22.11.2020,
dodržiavajúc všetky príslušné pokyny a manuály, vydané ÚVZ SR, v spolupráci so SFZ či ďalšími
štyrmi profesionálnymi športovými súťažami.

Vyhlasujeme, že sme pripravení, zdraví a chceme vykonávať svoju prácu, ktorou podporujeme
zdravý, športový životný štýl obyvateľstva.

Odporúčame

Najnovšie z ligy: 2. Liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia