spravy.sk spravy.sk

LOSS podporila druholigistov, apeluje na štátneho tajomníka pre šport
zdroj: SFZ

LOSS podporila druholigistov, apeluje na štátneho tajomníka pre šport

Druhá futbalová liga je znovu pozastavená. Napriek tomu, že sa takisto radí k profesionálnym súťažiam, nedostala výnimku ako Fortuna liga či prvé ligy v hokeji, hádzanej, basketbale a volejbale. Toto rozhodnutie spustilo vlnu nevôle zo strany druholigových klubov i hráčov. Podporu im vyjadrila aj Liga na ochranu slovenských športovcov (LOSS), ktorá zaslala list štátnemu tajomníkovi pre šport Ivanovi Husárovi. Uverejňujeme ho v plnom znení a bez redakčných úprav.

Vážený pán štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport,

ako hráči II. futbalovej ligy a členovia občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov sa na Vás dnes s nádejou obraciame nielen ako na štátneho tajomníka pre šport, no najmä ako na jedného z nás, teda športovca. Zároveň chceme vyjadriť podporu našim zamestnávateľom – klubom druhej najvyššej futbalovej súťaže.

Veľmi citlivo vnímame neustále rastúci počet nakazených ľudí na COVID-19 na území celého Slovenska. Je nám jasné, že takýto stav si vyžaduje prísne opatrenia a nariadenia zo strany štátnych orgánov. Podobne ako kluby, aj my hráči II. futbalovej ligy sme rešpektovali a vždy príkladne dodržiavali všetky nariadenia a obmedzenia v rámci tréningového procesu, ako aj počas samotných majstrovských zápasov.

Počas jarnej časti sezóny 2019/2020 vinou pandémie Covid-19 a s tým súvisiacim rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva o zákaze usporiadania hromadných športových podujatí väčšina z nás odohrala iba jeden-jediný zápas. Po odznení prvej vlny pandémie našu súťaž dohrávalo len prvých 6 mužstiev priebežnej tabuľky súťaže na základe dovtedy odohraných zápasov. Ďalších 10 mužstiev sa tak počas prvej vlny nevedomky pripravovalo až na štart novej sezóny, ktorá odštartovala na začiatku augusta. 

Sme športovci a cítime potrebu vyjadriť sa a vysvetliť našu situáciu. Napriek rôznym informáciám, ktoré sú na základe nevedomosti alebo nedostatočnej informovanosti niektorých ľudí zle interpretované, aj my sme profesionálni športovci. 

Možno nie sme všetci „zamestnanci“ a šport vykonávame nielen na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, no pre drvivú väčšinu z nás je hranie futbalu našou hlavnou ekonomickou činnosťou. Mzdu alebo odmenu, ktorú za výkon športovej činnosti poberáme, živí nás a naše rodiny. Nie, nie sme najlepší na Slovensku a tomu zodpovedá aj výška našich odmien. Tým viac pre väčšinu z nás predstavuje ďalšie prerušenie našej profesionálnej súťaže, ktoré môžu viesť k ďalšiemu zníženiu našich miezd a odmien, obrovský problém. 

Uvedomujeme si, že podpora klubov pôsobiacich v II. futbalovej lige zo strany ich majiteľov a podporovateľov je vlastne stratový projekt, ktorý je dotovaný z úspešného podnikania futbalových fanatikov, za čo im patrí úcta a rešpekt nielen nás hráčov, ale aj celej slovenskej spoločnosti. 

Ako bývalý vynikajúci športovec a neskôr úspešný tréner, či športový funkcionár určite pochopíte naše obavy. 

Dokedy budú kluby II. futbalovej ligy – naši zamestnávatelia trpezlivo čakať na pomoc a podporu štátu v oblasti športu? 

Dokedy nás budú kluby II. futbalovej platiť po ďalšom prerušení súťaže, počas ktorého im fakticky nevieme odovzdať našu prácu v podobe odohratých majstrovských zápasov? 

Čo ak nás naše kluby nebudú schopné platiť v plnej výške alebo vôbec? 

Ocitneme sa mimo všetky schémy pomoci rovnako ako to bolo na jar?

Radi by sme Vám a športovej obci predostreli niekoľko faktov, ktoré považujeme za dôležité vo vzťahu k nezaradeniu II. futbalovej ligy medzi 5 športových súťaží, ktoré dostali šancu na pokračovanie. 

• II. futbalová liga má v zmysle predpisov Slovenského futbalového zväzu, ktoré sú v súlade zo Zákonom o športe, štatút profesionálnej súťaže.
• Takmer 150 futbalistov v II. futbalovej lige vykonáva šport na základe zmlúv podľa Zákona o športe, ktoré sú aj riadne zaregistrované Slovenským futbalovým zväzom.
• Výkon športovej činnosti je našou hlavnou ekonomickou činnosťou.

Na základe všetkého vyššie uvedeného chceme verejne vyjadriť podporu stanovisku Asociácie klubov druhej futbalovej ligy a požiadať Vás, aby ste sa váhou svojej osobnosti v Slovenskom športe a titulom svojej vysokej štátnej funkcie pre oblasť športu pokúsili nadviazať dialóg s kompetentnými štátnymi orgánmi o zaradení II. futbalovej ligy ako profesionálnej súťaže, medzi najvyššie súťaže vo futbale, hokeji, hádzanej, basketbale a volejbale.

S úctou,

JUDr. Róbert Jano

predseda Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS)

Mgr. Tomáš Medveď

podpredseda Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS)
člen Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ)

Odporúčame

Najnovšie z ligy: 2. Liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia