spravy.sk spravy.sk

Turňa či Michalík v prvom kole po reštarte nenastúpia, od novej sezóny zmeny v pravidlách
zdroj: foto: Jozef Bedej

Turňa či Michalík v prvom kole po reštarte nenastúpia, od novej sezóny zmeny v pravidlách

V piatok Slovenský futbalový zväz na svojej oficiálnej stránke tradične zverejnil znenie najnovšej úradnej správy č. 47.

Disciplinárna komisia, okrem iného, oznámila, že disciplinárne sankcie v podobe pozastavenia výkonu športu pre hráčov - Edmund Addo (FK Senica), Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď), Matúš Turňa (FC Spartak Trnava), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce) a Ondrej Vrábel (FC Nitra) si menovaní vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí Fortuna ligy, teda v úvodnom kole po reštarte najvyššej súťaže.

Ďalej disciplinárka oznámila, že disciplinárne sankcie - pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložené v prípade účastníkov II. ligy, umiestnených na 1. až 6. mieste, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o skrátenom modeli dohratia II. ligy v súťažnom ročníku 2019/2020, sa vykonajú v zmysle DP SFZ. Zároveň oznamuje, že o disciplinárnych sankciách, uložených účastníkom II. ligy, umiestených na 7. až 16. mieste, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

Komisia rozhodcov oznámila, že od 1. júna 2020 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2020/2021 vám prinášame v plnom znení:
Pravidlo 1 – Hracia plocha
Bránkové žrde a bránkové brvno smú byť kombináciou štyroch základných tvarov.

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia
Žlté karty (ŽK) a verbálne napomenutia (varovania) udelené v priebehu stretnutia sa neprenášajú do kopov na bránku zo značky pokutového kopu (viď tiež zmeny Pravidla 14, týkajúce sa kopov na bránku zo značky pokutového kopu).

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry
Pre aplikáciu Pravidla 11 – Hráč mimo hry sa zakázaná hra rukou brániaceho hráča považuje za „úmyselné hranie“.

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie
- Hra rukou
1. hranica medzi plecom a ramenom je definovaná ako spodná časť podpazušia;
2. náhodná hra rukou útočiaceho hráča (alebo jeho spoluhráča) je považovaná za priestupok, ak k nemu dôjde bezprostredne (okamžite) pred dosiahnutím gólu alebo v jasnej gólovej príležitosti;

- Brankár môže obdržať ŽK alebo byť vylúčený z hry (ČK) za „zakázané“ dotknutie sa lopty druhýkrát pri nadviazaní na hru skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (napríklad pri kope od bránky, voľnom kope a pod.), aj keď sa jej dotkne rukou/ramenom;
- Akýkoľvek priestupok (nie iba zakázaná hra), ktorým sa ovplyvní alebo zmarí sľubná útočná akcia, by mal viesť k udeleniu ŽK;
- Hráč, ktorý nerešpektuje predpísanú vzdialenosť 4m pri rozhodcovskej lopte, by mal byť napomenutý ŽK;
- Ak rozhodca uplatňuje výhodu v hre alebo umožní „rýchle“ vykonanie voľného kopu za priestupok, ktorým bola „ovplyvnená alebo zmarená sľubná útočná akcia“, potom sa za tento priestupok ŽK neudeľuje.

Pravidlo 14 – Pokutový kop
- Priestupok brankára nebude potrestaný, ak je pokutový kop kopnutý mimo priestoru bránky alebo sa lopta odrazí od bránkových žrdí alebo bránkového brvna (bez dotyku brankára) okrem priestupku, ktorým ovplyvní vykonávateľa pokutového kopu;
- Brankár je verbálne napomenutý (varovaný) za prvý priestupok, napomenutý ŽK bude za akýkoľvek ďalší priestupok (priestupky);
- Vykonávateľ pokutového kopu je potrestaný, ak brankár a vykonávateľ pokutového kopu sa dopustia priestupku v presne rovnakom čase.

VAR protokol
Iba jeden TV signál je požadovaný pre VAR – iba pre preskúmanie.

Pojmy v Pravidlách futbalu
- Do tejto časti bola zahrnutá definícia držania ako priestupku;
- Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je pozícia jeho nôh alebo akejkoľvek časti tela, ktorou sa dotýka zeme (okrem uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry).

Objasnenie
Ak pri nadviazaní na hru kopom od bránky alebo voľným kopom brankár nohou nadhodí loptu a jeho spoluhráč mu ju hlavou alebo prsami vráti a brankár ju chytí do rúk, kop sa opakuje, ale nie je za to udelená žiadna disciplinárna sankcia (okrem prípadu, ak by sa to stalo opakovane, a teda išlo by o sústavné priestupky).

Odporúčame

Najnovšie z ligy: 2. Liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia