spravy.sk spravy.sk

Ďalšia pozitívna správa pre druhú ligu
zdroj: AK II. FL; futbalsfz.sk

Ďalšia pozitívna správa pre druhú ligu

Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 12. marca 2019 a predchádzajúcom prerokovaní na úrovni predstavenstva AK II. FL, po viackolovom pripomienkovom konaní, bola najvyššími predstaviteľmi oboch združení – p. Jánom Kováčikom, prezidentom SFZ a p. Norbertom Csútorom, predsedom predstavenstva AK II. FL, podpísaná Zmluva o spolupráci týkajúca sa druhej najvyššej mužskej súťaže vo futbale na území SR.

V súlade s ustanoveniami podpísanej Zmluvy sa okrem finančných náležitostí obe strany zaviazali najmä: sprísňovať podmienky účasti klubov v II. lige v oblasti skvalitnenia prostredia a zvýšenia bezpečnosti na futbalových stretnutiach, podporovať rozvoj mládežníckeho futbalu opatreniami zabezpečujúcimi väčší počet hráčov s občianstvom SR do 21 rokov v majstrovských stretnutiach II. ligy a účelne narábať s mediálnymi, resp. marketingovými právami k II. lige. 

Zmluva bola podpísaná na dobu určitú - do 30. júna 2022, t.j. do skončenia súťažného ročníka 2021/2022.

Odporúčame

Najnovšie z ligy: 2. Liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia