spravy.sk spravy.sk

BFZ sa usiluje o kvalitnejšiu prácu

Funkcionári Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) na tlačovej konferencii pred začiatkom jarnej časti súťaží BFZ zhodnotili klady a zápory jesene, informovali o činnosti počas zimnej prestávky a predniesli aj plány na skvalitnenie futbalového prostredia v regióne.

Funkcionári Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) na tlačovej konferencii pred začiatkom jarnej časti súťaží BFZ zhodnotili klady a zápory jesene, informovali o činnosti počas zimnej prestávky a predniesli aj plány na skvalitnenie futbalového prostredia v regióne.

"Nechceme ustupovať od našich priorít, ku ktorým v predchádzajúcom období patrila najmä práca s mládežou. Popri tom sme sa však zamerali na zvyšovanie kvality rozhodcov, delegátov, trénerov a všeobecne aj zástupcov klubov a funkcionárov. Uskutočnil sa aj seminár, ktorý sme organizovali spolu s redakciou SME na zvýšenie kvality informovanosti o súťažiach BFZ, na ktorom sa zúčastnili dopisovatelia a zástupcovia klubov. Súčasne sme sa sústredili aj na oblasť vzťahov s ministerstvom školstva pri koordinácii práce s mládežou. Hovorili sme so zástupcami VÚC, ktorí síce v súčasnosti majú veľa práce s prechodom kompetencií, no veríme, že v budúcnosti práve VÚC budú čiastočne suplovať úlohu štátu a SZTK pri financovaní športu. Po komunálnych voľbách sa zmenili aj pomery v jednotlivých mestských a obecných zastupiteľstvách, takže sme oslovili nových starostov, aby sme im vysvetlili naše názory a ponúkli rady a návrhy," sumarizoval najvyznamnejšie kroky BFZ predseda Andrej Machovič.

Najlepšie výsledky pri spolupráci s miestnymi samosprávami dosiahol predseda BFZ spolu so sekretárom Jozefom Bojkom na Záhorí, kde sa im podarilo za pomoci starostu Vysokej pri Morave stretnúť na jednom rokovaní s asi 15 starostami z tejto oblasti. Športovú stránku jesennej časti súťaže zhodnotil predseda športovo-technickej komisie BFZ Miroslav Richtárik.

"Jesenná časť sa uskutočnila bez väčších problémov, no isté ťažkosti sa predsa len vyskytli. Najvážejším prípadom, ktorý sme museli riešiť, bola inzultácia rozhodcu v zápase III. ligy Jablonec - Pezinok a v tejto súvislosti príde mužstvo Pezinka po skončení súťaže o tri body. Podobné problémy sa vyskytli aj v nižších ligách, najviac kontumácií je v súťažiach mladšieho dorastu, kde kluby prihlásili družstvá do súťaže, no nejavia veľký záujem a odohratie stretnutí podľa kalendára. Podstatné je, že jesenná čast je uzavretá a všetko je pripravené na jar. Problémy máme aj s uzatváraním súpisiek, keďže v pondelok bol riadny termín a v ňom sa zo 40 klubov dostavili iba zástupcovia siedmich z nich."

Členská základňa BFZ sa nezmenila, stále registrujú asi 100 klubov, ešte pred začiatkom sezóny 2002/2003 neprihlásila svoje mužstvo do súťaží obec Vlky a došlo aj k zlúčeniu Réce so SFM Senec. Ďalšou aktivitou, ktorú majú funkcionári BFZ rozpracovanú, je spolupráca s Juhomoravským futbalovým zväzom, ktorá by sa mala uskutočniť na báze výmeny rozhodcov v pohraničných oblastiach a spolupráce pri organizovaní mládežníckych turnajov.

Odporúčame

Najnovšie z ligy: Fortuna liga

Pozri viac

Vyberáme zo športu

Zábava z Fun rádia